Uppdaterad 2017-07-02

  Hem

  Hänt i byn

  Resultat fr tävl

  Fotogalleri

  Kultur

  Föreningen Uppsälje FramtidPå gång i Ôffsälja

__________________________________________________________________________________________________
      Har du något du vill få in på hemsidan, skicka epost till     markus@uppsalje.se
      t ex fotografier eller tips om att något hänt i byn.

.    28/9 kl 14:00

Ingvar Bergstöm visar en film om Sigvard Montelius
som berättar om Hansgården och Dalamålningar.
Plats: Bystugan

 
    30/9

Hansgården och Dalamålningar visas.
Välkommen till Ingvar och Laila Bergström,
för att titta på de vackra målningarna.

 
 
    4/10 kl 18:30

Medlemsbingo i bystugan
Medlemskort finns att köpa. Brickor kostar 5:-, kaffe och smörgås 20:-